18/09 20:00

JUJIRO

TEINOSUKE KINUGASA

JP 1928 | 78' | Stille film / live piano | Tweetalig ondertiteld

In wezen is Jujiro een eenvoudig melodrama over de liefde van een jongeman voor een geisha, en de verwoede pogingen van zijn zuster om hem te redden. Maar het is de stijl die de film opmerkelijk maakt: de beeldspraak, de licht- en montage-effecten zijn minstens evenwaardig met wat er toen in het westen werd gemaakt. Kinugasa’s oog voor fysieke details is vaak beklemmend, maar het is vooral de evocatie van de amusementswijk Yoshiwara als een ‘hel’ van lichten, schaduwen en frenetieke beweging die de expressionist in hem losmaakt.