A propos de Nice
17/10 20:00

CITY SYMPHONIES 1920-1940

Het interbellum vormde de bloeiperiode van de stadssymfonie, een experimenteel documentair filmgenre, waarin de stad eerder het hoofdpersonage vormt dan louter decor.

Nauw verwant aan de experimenten op het gebied van schilderkunst en fotografie uit deze jaren, evoceren deze films de gefragmenteerde en caleidoscopische moderne grootstad aan de hand van ritmische en associatieve montages en innovatief camerawerk.

Bekende voorbeelden zijn Manhatta (Paul Strand & Charles Sheeler, 1921), Berlin: Die Sinfonie der Grossstadt (Walter Ruttmann, 1927) en Man met de camera (Dziga Vertov, 1929).

In hun recent verschenen boek The City Symphony Phenomenon: Cinema, Art, and Urban Modernity between the Wars (Routledge, 2018) analyseren Steven Jacobs, Anthony Kinik en Eva Hielscher deze films en wordt er tevens aangetoond dat er in de jaren 1920 en 1930 tientallen andere – vaak in de vergetelheid geraakte – stadssymfonieën werden geproduceerd.

>Inleiding door Steven Jacobs & Eva Hielscher (o.v.)

DE STEEG
JAN KOELINGA | NL 1932 | 12’
DE MAASBRUGGEN
PAUL SCHUITEMA | NL 1937 | 13’29”
À PROPOS DE NICE
JEAN VIGO | FR 1930 | 27’
A BRONX MORNING
JAY LEYDA | US 1931 | 11’50”